Kredit sa bespovratnim sredstvima za mala preduzeća

Investicioni kredit za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta i poljoprivredne mehanizacije
 

Erste Bank poljoprivredni krediti osmišljeni su sa namerom da pruže dugoročnu podršku vašem poslovanju.

Bez obzira da li su sredstva namenjena kupovini zemljišta ili kupovini poljoprivredne mehanizacije, kreirali smo set povoljnih uslova koji podrazumevaju rok otplate od 24 do 84 meseci uz mogućnost odobrenja grejs perioda do 12 meseci i mogućnost vraćanja u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima/ratama.

Iznos učešća: minimum 20%; jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 1%.

Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva: 1%od iznosa kredita

Reprezentativni primer kredita u iznosu od 10.000 EUR
Uzmeš 10.000 EURVratiš 10.994 EURna rok od 36 meseci (vrednost glavnice sa kamatom)
Uzmeš 10.000 EURVratiš 11.477 EURna rok od 60 meseci (vrednost glavnice sa kamatom)
Uzmeš 10.000 EURVratiš 10.975 EURna rok od 84 meseci (vrednost glavnice sa kamatom)

Vrednost 6M Euribor-a koji Banka obračunava od 01.01-30.06.2016. godine iznosi -0,041% (vrednost 6M Euribor-a ažurira se 01.01. i 01.07.)

* Reprezentativni primer investicionog kredita u iznosu od 10.000 EUR odobrenog 01.05.2016. sa dospećem prvog anuiteta 01.06.2016. godine. 

Rok otplate36 / 60 / 84 Meseci
NKS6M Euribor + 6,30%/5,60%/5,30%
EKS8,42% /  6,91% / 6,27%
Način otplate:mesečni anuiteti
Iznos anuiteta:305 EUR / 191 EUR / 143 EUR
Ukupna kamata za ceo period otplate:994 EUR / 1.477 EUR / 1.975 EUR
Drugi troškovi:
Naknada za obradu kreditnog zahteva:1% od iznosa kredita
Menice:650 RSD/750 RSD/850 RSD
Kreditni biro:246 RSD

Iskazana efektivna kamatna stopa važi na dan izrade plana otplate kredita. Iznos u EUR se računa po srednjem kursu NBS na dan uplate rate. Reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj, u kom je odobren kredit za navedeni iznos i rok, na dan 01.05.2016.
godine, kada su rađeni obračuni svih podataka iz reprezentativnog primera.

Za detaljne informacije obratite se savetniku Erste Banke na našem štandu na sajmu poljoprivrede ili u najbližoj Filijali.

Specijalna ponuda subvencionisanih kredita

Kreditiranje finansiranja repromaterijala u biljnoj i stočarskoj proizvodnji uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Uslovi kredita:

  • Namena: finansiranje repromaterijala u biljnoj i stočarskoj proizvodnji 
  • Rok otplate: 12-36 meseci (mogućnost grejs perioda do 12 meseci za rok otplate 36 meseci)
  • Maksimalni iznos kredita: U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta (a maksimalno do 5.000.000 RSD, odnosno 15.000.000
    RSD za zemljoradničke zadruge)
  • Način otplate: mesečni, tromesečni, šestomesečni, godišnji anuiteti

 

Primer kredita u iznosu od 1.000.000 RSD*
Uzmeš 1.000.000 RSDVratš 1.016.103 RSD
Vrednost glavnice sa kamatom

* Reprezentativni primer kredita odobrenog 01.05.2016. sa dospećem prvog anuiteta 01.06.2016. godine. 

Rok otplate12 meseci
NKS3% fiksna
EKS6,03%
Način otplate:mesečni anuiteti
Iznos anuiteta:84.675 RSD
Ukupna kamata za ceo period otplate:16.103 RSD
Drugi troškovi:
Naknada za obradu kreditnog zahteva:1,5%
Menice:300 RSD
Kreditni biro:246 RSD

Iskazana efektivna kamatna stopa važi na dan izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer važi samo za konkretan slučaj, u kome je odobren kredit za navedeni iznos i rok, na dan 01.05.2016. godine, kada su rađeni obračuni svih podataka iz reprezentativnog primera.