supERSTEp - krediti za započinjanje biznisa (konkurs iz 2011.)

Poslovne ideje sedmoro mladih preduzetnica i preduzetnika iz različitih krajeva Srbije pobedile su na konkursu „supERSTEp“, koji je Erste Banka pokrenula u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kao i Ministarstva omladine i sporta.

Za „supERSTEp“ kredite za samozapošljavanje prijavilo se ukupno 18 kandidatkinja i kandidata, a Nikola Milanović iz Kraljeva, Elena Krleski iz Jagodine, Milan Stojković iz Bora, Aleksandra Popović iz Sombora, Mlađen Burdelj iz Kruševca, Jan Privizer iz Novog Sada i Marija Radulović iz Kraljeva ubedili su komisiju da njihove poslovne ideje imaju najviše šanse za uspeh.

Među izabranim idejama zastupljene su i uslužne i proizvodne delatnosti, a pobednici dolaze iz najrazličitijih krajeva Srbije. Jan Privizer iskoristiće kredit za pokretanje preduzeća koje se bavi proizvodnjom i preradom konopljinog semena, Nikola Milanović i Aleksandra Popović za otvaranje stomatoloških ordinacija, a Milan Stojković za pružanje usluga turističkog menadžmenta, marketinga i promocije. Elena Krleski planira da se bavi proizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda sa obeležjima narodnog stvaralaštva, Marija Radulović proizvodnjom ručno rađenih miljea, šustikli, čaršava, jastuka, peškira, salveta i patofni, dok će se Mlađen Burdelj okušati u preradi plastičnih masa.

Erste Banka će, pod posebnim uslovima - bez naknade, uz nižu kamatnu stopu (1M Belibor + 4% godišnje), uz duži rok otplate (do 36 meseci uz 6 meseci grejs perioda), kreditirati njihova preduzeća u nastajanju sa ukupno 2.350.000 dinara.

Projekat „supERSTEp“ je namenjen obrazovanim, nezaposlenim mladim osobama u Srbiji. Pilot projekat je realizovan u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Ideja programa je da podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da poboljša finansijsku inkluziju.

Cilj programa

Cilj programa „supERSTEp“ je da podrži obrazovane i nezaposlene mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Erste Banka će da dodeli 10 „supERSTEp“ kredita u pojedinačnom iznosu do 500.000 dinara pod posebno povoljnim uslovima za kandidate koji budu izabrani u procesu selekcije.

Osnovni kriterijumi koji su važili za prijavu:

  • da se radi o osobama starosti do 30 godina;
  • da su nezaposleni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili su podneli zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini;
  • da poseduju najmanje VI stepen stručne spreme,
  • da podnesu biznis plan.