Podrška za najbolje biznis ideje mladih

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana, raspisan u okviru programa „Biznis mladih Srbije“, namenjen je mladima uzrasta do 35 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Prijavom na konkurs, mladi dobijaju mogućnost da prođu petodnevni trening koji će im pomoći da unaprede svoje biznis ideje i razviju ih u biznis planove, koji će u martu 2014. godine biti razmatrani za kreditiranje u okviru posebne kreditne linije Erste Banke „Superstep“ namenjene mladima koji započinju sopstveni posao.

Za mlade koji uspešno prođu trening i pokrenu sopstveni biznis biće obezbeđene i dodatne obuke iz različitih oblasti poslovanja kao i biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana.

Erste Banka je za preduzetnike početnike kreirala povlašćenu „Superstep kreditnu liniju" a maksimalni iznos pojedinačnog kredita je 5.000 EUR. Superstep kredit Erste Banke ima nižu kamatnu stopu od kredita namenjenim preduzetnicima u redovnoj ponudi. Međutim, još značajnije od kamatne stope je to što za Superstep kredit nije potrebno obezbeđenje, niti garancija nekog privrednog subjekta koji već ima uspešan biznis.

Prijavom na konkurs, mladi dobijaju mogućnost da se uključe u intenzivni program koji podrazumeva:

  • Petodnevni trening za za pisanje biznis plana
  • Besplatnu podršku u razvoju biznis planova i podršku prilikom osnivanja preduzeća
  • Pristup povoljnoj kreditnoj liniji za mlade koji započinju sopstveni posao „Superstep“  Erste Banke
  • Biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana
  • Specijalizovane treninge iz različitih oblasti poslovanja

 

Svaki od navedenih elemenata programa podrazumeva i novu selekciju kandidata koji će ostati u programu, prema sledećoj dinamici:

Faze:

Termin:

 

Konkurs za treninge

Novembar

Selekcija

Trening za pisanje biznis plana

Decembar

 

Biznis plan konsultacije

Februar

 

Predstavljanje biznis ideja na selekcionom panelu

Mart

Selekcija

Odluka o kreditiranju

Mart

Selekcija

Osnivanje preduzeća i finansiranje

April

 

 

Ko može da se prijavi?

Mladi do 35 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Prednost prilikom selekcije imaće mladi koji su završili BMS online kurs preduzetništva.

Kako i kada da se prijavite

Konkurs je otvoren od 12. do 24. novembra, a prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavne forme na BMS sajtu: http://biznismladihsrbije.org/preduzetnici/prijavi-se/

Proces selekcije

Selekciju pristiglih biznis ideja obaviće komisija sastavljena od predstavnika partnera BMS programa.

Komisija će ocenjivati izvodljivost biznis ideje i motivaciju kandidata da se uključe u program i pokrenu sopstveni posao.

Rang lista

Slekciona komisija će bodovati sve prijave, na osnovu čega će sastaviti Rang listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, biće pozvan naredni kandidat sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga. Rang lista kandidata će biti objavljena na BMS sajtu.

Vreme i mesto održavanja treninga

BMS program će u decembru organizovati 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana:

Trening u Nišu, od 11. do 15. decembra (uključujući i 15. decembar)

Trening u Novom Sadu, od 16. do 20. decembra (uključujući i 20. decembar)

Troškovi treninga

Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da će kandidati snositi trošak prevoza. Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako bi kandidati imali vremena da doputuju do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova.

Kontakt: office@biznismladihsrbije.org

 

 „Biznis mladih Srbije“ je sveobuhvatni program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koji ima za cilj da putem razvoja preduzetništva pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak i započnu sopstveni posao. Pokrenut je kao partnerska inicijativa Smart kolektiva i Erste Banke.