Otvaranje računa - strano pravno lice

Lista neophodne dokumentacije je sastavni deo zahteva za otvaranje računa.

Listu neophodne dokumentacije i obrasce banke (izuzev izjava) moguće je popuniti elektronski i štampati na belom A4 papiru.

Za ručno popunjavanje obrazaca koriste se identični obrasci.