Devizni računiDevizni računi

Otvaranje i vođenje deviznog računa

Domaća mikro preduzeća i preduzetnici mogu otvoriti devizni račun kod Banke radi držanja deviza stečenih naplatom izvezene robe i usluga i drugim pravnim poslovima sa stranim licima u zemlji i inostranstvu.
Za otvaranje deviznog računa domaćih mikropreduzeća i preduzetnika potrebno je imati otvoren dinarski račun za obavljanje platnog prometa u zemlji i dostaviti zahtev za otvaranje deviznog računa.

Sredstva na deviznom računu mogu se koristiti za:

  • plaćanje uvoza robe i usluga i plaćanje u zemlji u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i u skladu sa Zakonom o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa
  • podizanje efektive za dnevnice za službeni put u inostranstvo
  • prodaju deviza Banci i odobrenje poslovnog računa za dinarsku protivvrednost prodatih sredstava

 Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije potražite kod Agencije za osiguranje depozita