Platni promet u zemljiPlatni promet u zemlji

Domaća mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu otvoriti dinarski račun kod Banke radi obavljanja poslova platnog prometa u zemlji. Klijent sa svog dinarskog računa može da realizuje naloge za plaćanje na teret računa, do visine pokrića na računu i odobrenog dozvoljenog minusa po poslovnom računu, u rokovima i na način propisan Zakonom o platnom prometu.           

 

Otvaranjem poslovnog računa i korišćenjem usluge platnog prometa posredstvom Banke klijentu je omogućeno:

• bezgotovinsko plaćanje na račune svih učesnika u platnom prometu      

• korišćenje svih priliva, uključujući i tekući priliv 

• plaćanje sa valutom unapred   

• brz obrt novca

• brzo i pouzdano izvršavanje naloga      

• podnošenje instrumenata obezbeđenja za prinudnu naplatu      

• realizacija obračunskih naloga 

• naplata čekova           

• uplata pazara 

• isplata – podizanje gotovine