Kreditna linija EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

Erste Bank a.d. Novi Sad potpisala je ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o korišćenju sredstava za mikro, mala i srednja preduzeća u iznosu od 10 miliona evra. Najmanje 60 procenata kreditne linije EBRD-a Erste banka će upotrebiti za podršku privredi van Beograda.

Kredit odobren u okviru kreditne linije EBRD-a poslužiće Erste banci da odgovori na potražnju privatnih preduzeća za kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim kreditima.

 

Kreditna linija iz sredstava EBRD-a će obezbediti dodatna sredstva za finansiranje većeg broja mikro, malih i srednjih preduzeća širom Srbije po konkurentnim uslovima.

 

Ne smeju se finansirati projekti koji mogu obuhvatiti sledeće prakse:

1.            Korupcija

2.            Prevara (Fraud)

3.            Prinuda

4.            Koluzivna delatnost (nelegalno udruživanje, lažne ponude ili nameštanje tendera)

 

Kvalifikovani su oni korisnici (SME) koji:

a) zapošljavaju ne više od 249 stalno zaposlenih sa punim radnim vremenom, uključujući menadžment

b) registrovani su i locirani u Srbiji

c) imaju većinsko privatno vlasništvo i upravljanje

d) imaju maksimalni godišnji prihod od EUR 50m ili maksimalnu aktivu od EUR 43m

e) posluju sa svim važećim dozvolama, odobrenjima itd...

f) koriste kredite u skladu sa napred navedenim pravilima

 

• Ukoliko 25% ili više udela u firmi pripada licu koje ne zadovoljava ove standarde, nije ga moguće finansirati.

• Ukoliko je pravno lice član grupe povezanih pravnih lica i grupa agregatno izlazi iz navedenih kriterijuma, nije moguće  finansiranje ovakvih lica.

 

Sektori koji ne mogu aplicirati za kredit:

a) proizvodnja i trgovina oružjem i vojnom opremom

b) finansijske institucije

c) osiguranja

d) proizvodnja i prodaja duvana

e) proizvodnja i prodaja žestokih pića

f) kazina

g) aktivnosti navedene u EBRD-ovoj Exclusion List

h) špekulacije u vlasništvu nad imovinom – npr. investicije u nekretnine koje nisu za korišćenje u poslovnim aktivnostima korisnika kredita

i) špekulacije valutama

j) investicije u hartije od vrednosti bilo koje vrste