Kredit za likvidnost i obrtna sredstvaKredit za likvidnost i obrtna sredstva

Erste Banka odobrava kredite za likvidnost i obrtna sredstva za mala preduzeća i preduzetnike.

Kredit je namenjen za izmirivanje tekućih kratkoročnih obaveza iz poslovanja  (plaćanje obaveza dobavljačima, isplata zarada i dr. kratkoročnih obaveza) i finansiranje obrtnih sredstava.

 

Maksimalni iznos kreditau skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
Perioddo 12 meseci
Instrumenti obezbeđenja kreditaadekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca kreditnog zahteva i ostalo u skladu sa kreditnom politikom Banke
Način vraćanjajednokratno, polugodišnje, kvartalno, mesečno
Vrste kreditadinarski krediti, dinarski kredit uz valutnu klauzulu, devizni kredit (u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Kamate i naknade

u skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom prihoda