Kratkoročni višenamenski limitKratkoročni višenamenski limit

Kratkoročni višenamenski limit (KVL) je aranžman s komitentom, u okviru kojeg se komitentu mogu odobravati sve vrste kratkoročnih proizvoda iz kataloga Banke (krediti, garancije, akreditivi, eskont, aval i sl. s rokom dospeća pojedinačnog proizvoda do 1 godine).

Po odobrenju kratkoročnog višenamenskog limita Banka i klijent sklapaju Ugovor o limitu na osnovu koga se u periodu važenja limita pojedinačni proizvodi odobravaju na nivou odlučivanja CC1

Maksimalni iznos kreditaU skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta, odnosno maksimalno do 30% prosečnih obrtnih sredstava u poslednjih 12 meseci
Rok važenja limita12+12 meseci, tako da nijedan pojedinačni proizvod ne sme imati rok vraćanja / važenja duži od 12 meseci i da nijedan pojedinačni proizvod ne sme biti odobren u periodu dužem od 12 meseci od dana odobrenja limita
Odobravanje limita
  • KVL se inicijalno odobrava na 12 meseci
  • Produženje ovog limita za narednih 12 meseci, radi se tako što se odobri novi limit u istom iznosu, i pritom se svi postojeći proizvodi koji su u korišćenju aneksiraju u korist novog limita
Način vraćanjaLimit ističe jednokratno, a povraćaj svakog proizvoda zavisi od samog proizvoda
Kamate i naknadePrema pojedinačnom proizvodu, a u skladu sa Cenovnikom usluga za mikro subjekte
Instrumenti obezbeđenjaAdekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja klijenta i ostalo u skladu sa kreditnom politikom Banke. Svaki pojedinačni proizvod u okviru odobrenog limita vezuje se za instrumente obezbeđenja po potpisanom ugovoru o limitu
Vrste limitaDinarski ili devizni ( devizni i dinarski sa valutnom klauzulom )
OstaloUkupni kratkoročni limit uključuje u sebe samo iznose glavnica. Kamate, naknade i provizije nisu njegov sastavni deo, ali njihovo neplaćanje onemogućuje odobravanje novih proizvoda u skladu sa odobrenim limitom.
Ukupan iznos odobrenih pojedinačnih proizvoda ne sme nikada u toku važenja limita biti veći od iznosa odobrenog limita.
Moguće je unutar KVL-a ograničiti maksimalni iznos pojedinih proizvoda iz ovog kataloga (npr. kredita, plativih garancija, eskonta menica itd).

 

 

Kratkoročni višenamenski limit (Uncommited) predstavlja limit koji je definisan u skladu sa kreditnom sposobnošću i dozvoljen pojedinačnom klijentu u periodu od 12 meseci, a u okviru koga se klijentu mogu odobravati sve vrste kratkoročnih proizvoda iz kataloga Banke (krediti, garancije, akreditivi, eskont, aval i dr.)

Rok važenja limitaRok vraćanja pojedinačnih proizvoda ne može biti duži od 12 meseci
OstaloZa ovu vrstu limita banka neće zaključivati Ugovor sa klijentom, ali je za odobrenje limita potrebno proslediti aplikaciju Risku na bazi čije odluke se klijentu mogu odobravati pojedinačni proizvodi.
U okviru ovog limita svaki pojedinačni plasman bi moralo da se radi na odgovarajućem nivou odlučivanja. Za svaki pojedinačni ugovor se uspostavlja pojedinačno obezbeđenje, definišu kamate i naknade
 

 

Dodatne napomene:

Start up klijent može podneti zahtev za bilo koji kratkoročni kredit pod uslovima definisanim za svaki pojedinačni proizvod, ukoliko :

a) podnese godišnji Završni račun overen od strane NBS
b) obezbedi obrazloženje i analizu rentabilnosti ulaganja, na osnovu koje se može izvršiti projekcija primarnih izvora otplate kredita

Plasman mora biti 100% efektivno pokriven a kamatna stopa je veća za 2% ( osim kod kredita koji su pokriveni 100% novčanim depozitom / zalogom komisionih plasmana / zalogom vrednosnih papira ) u odnosu na redovnu kamatnu stopu za svaki pojedinačni proizvod.