Revolving kreditiRevolving krediti

Revolving krediti služe za finansiranje kratkoročnih potreba za obrtnim sredstvima i održavanje likvidnosti – korisnik kredita sredstva može povlačiti ili vraćati isključivo u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima do iznosa odobrenog kredita, uz obaveznu najavu Banci za povlačenje svake tranše.

Obavezan preduslov za korišćenje ovog proizvoda je otvoren tekući račun u Banci.

Maksimalni iznos kreditau skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
Perioddo 12 meseci; na dan dospeća kredit mora biti u celosti
isplaćen; novo odobrenje može biti tek nakon ponovnog
razmatranja finansijskog stanja klijenta
Instrumenti obezbeđenja kreditaadekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca
kreditnog zahteva i ostalo u skladu sa kreditnom politikom
Banke i Katalogom kolaterala Banke
Način vraćanjasukcesivno po dogovoru s klijentom, a najkasnije na datum  dospeća
Vrste kreditadinarski kredit, dinarski kredit uz valutnu klauzulu, devizni  kredit (u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Kamate i naknadeu skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom  prihoda