Eskont menicaEskont menica

Eskont menica služi za finansiranje obrtnih sredstva kroz eskont menica klijenta koji su menicama naplatili potraživanja od svojih kupaca.

Maksimalni iznos100% iznosa potraživanja na osnovu kojeg se izdaje menica (kod trasiranih menica);
Perioddo 12 meseci;
Osnovno obezbeđenjeadekvatan broj menica i ovlašćenja podnosioca menica na eskont;
Način vraćanjanema za menice s kratkoročnim dospećem;
Kamate i naknadeu skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom prihoda;