Eskont inostranih menicaEskont inostranih menica

Finansiranje obrtnih sredstava kroz eskont inostranih menica klijenta koji su te menice primili na ime naplate potraživanja od svojih ino kupaca.

Maksimalni iznos100 % potraživanja od ino kupca
Perioddo 12 meseci
Kamate i naknadeu skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom prihoda
Način vraćanjajednokratno
Valutna klauzulada
Instrumenti obezbeđenja

za X različitih valuta dospeća menica:

  • minimalno po 1 menica indosanta na svakih pet različitih valuta
  • po svakom ugovoru neopoziva ovlašćenja za naplatu potraživanja sa izjavama
Ostalo:
  • ako bonitet ino kupca odnosno indosanta nije prihvatljiv, banka može tražiti aval ino banke
  • bonitet ino preduzeća, odnosno banke avalista proverava se korišćenjem Dun & Bradstreet ili druge baze podataka, odnosno konsultovanjem International credit risk managementa Erste Bank u Beču