Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja manju od 24 meseca, socijalnim preduzećima bez obzira na dužinu poslovanja i biznis idejama koje još uvek nisu pokrenute ali imaju održivu poslovnu ideju i tržišni potencijal.

Program nudi pomoć u izradi biznis plana, kombinaciju onlajn i oflajn edukacije, finansiranje vaše poslovne ideje i projekta, mentorsku podršku i umrežavanje sa drugim firmama.

Prijave za program će biti aktivne od 1. decembra 2016. godine i biznis planove možete podneti preko veb sajta www.korakpokorak.rs

Da li vam je potrebna podrška za startap firmu, novu biznis ideju ili za socijalno preduzeće?

Ovo finansiranje proističe iz garancije koju je finansirala Evropska unija po Programu za zapošljavanje i društvenu inovaciju ( 'EaSl').