Elektronsko bankarstvoElektronsko bankarstvo

Ako želite da izbegnete gužvu na šalterima i čekanje u redovima koristite usluge Elektronskog bankarstva.

Na usluzi su Vam:

Za sve dodatne informacije o ovim servisima obratite se Odeljenju elektronskog bankarstva Erste Bank a. d. Novi Sad na telefon 021/423-364 ili elektronskom poštom.