Krediti za obrtna sredstvaDugoročni krediti za obrtna sredstva i tekuću likvidnost bez obezbeđenja

KorisniciMikro preduzeća sa minimumom poslovanja 2 godine
Maksimalni iznos kreditaU skladu sa kreditnom sposobnošću
Period24 meseca
Instrumenti obezbeđenja kredita- Adekvatan broj sopstvenih menica s klauzulom „bez protesta“ sa ovlašćenjem
- Lične menice vlasnika i osnivača/vlasnika
- Adekvatan broj ugovornih ovlašćenja
Način otplateNa rate- mesečno
Vrste kreditaDinarski uz valutnu klauzulu
Kamate i naknadeU skladu sa Cenovnikom usluga za mikro subjekte