Investicioni kreditiInvesticioni krediti

Investicioni krediti služe za finansiranje dugoročnih investicionih potreba preduzeća ili preduzetnika (investiranje u opremu, zemljište, građevinske objekte, vozni park, osnovno stado, i ostala osnovna sredstva). Maksimalni iznos za finansiranje obrtnih sredstava je do 20% od odobrenog kredita za investicione potrebe.

Maksimalni iznos kreditaU skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta a do:
90% vrednosti investicije – 10% sopstvenog učešća tražioca kredita koji ima rejting 4
85% vrednosti investicije – 15% sopstvenog učešća tražioca kredita koji ima rejting 5
80% vrednosti investicije – 20% sopstvenog učešća tražioca kredita koji ima rejting ložiji od 5
PeriodDo 6 godina uz mogućnost odobrenja grejs perioda do 12 meseci;
do 7 godina uz mogućnost odobrenja grejs perioda do 12 meseci ukoliko je u pitanju finansiranje kupovine poslovnog prostora ili izgradnju građevinskih objekata.
Grejs period je uključen u period otplate kredita.
Instrumenti obezbeđenja kreditaAdekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca kreditnog zahteva i ostalo u skladu sa kreditnom politikom Banke i Katalogom kolaterala Banke
Način vraćanjaNa rate: mesečno, tromesečno, kvartalno, šestomesečno,polugodišnje
Vrste kreditaDinarski kredit uz valutnu klauzulu, devizni kredit (u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Kamate i naknadeU skladu sa Tarifnim pravilnikom