Dinarske garancijeDinarske garancije

Banka na zahtev klijenta (nalogodavac) izdaje garancije korisniku garancije, u zavisnosti od karaktera posla za koji garantuje.

Maksimalni iznosU skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
PeriodDo 6 godina
Osnovno obezbeđenjeAdekvatan broj blanko menica i ugovornih ovlašćenja tražioca kredita
Dodatno obezbeđenjeU skladu sa kreditnom politikom Banke
Vrsta garancijeDinarska, sa valutnom klauzulom
OstaloBanka izdaje sve vrste plativih i činidbenih garancija