AkreditivUvozni akreditiv

Odobrenim uvoznim akreditivom klijentu se omogućava stabilnost i sigurnost u poslovanju sa inostranim dobavljačima, kao i efikasan način plaćanja za isporučenu i uvezenu robu.

Maksimalni iznosVrednost predračuna ispostavljenog od ino dobavljača, a u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
PeriodDefinisan u obrascu (nalog za otvaranje akreditiva)
Osnovno obezbeđenje:Adekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja tražioca kredita
Dodatna sredstva obezbeđenjaU skladu sa kreditnom politikom Banke
Način vraćanjaDefinisan u obrascu (nalog za otvaranje akreditiva)
Naknade za otvaranje
vrste i konfirmaciju
U skladu sa tarifnim pravilnikom u zavisnosti od akreditiva (nabrojane pod „ostalo“)