Sada svi poslovi nose sa sobom beneficije

Vaš posao sa sobom donosi brojne beneficije a svako od nas u Erste Grupi doprinosi tome da se klijentima izađe u susret sa savetima kako da najbolje upravljaju svojim novcem. Pored toga, verujemo u odlično radno okruženje, gde se možete osećati vrednim i cenjenim, gde postoji izazov da radite na najbolji način, ali i da budete nagrađeni za to. S tim u vezi, Erste Grupa nudi beneficije koje vam olakšavaju život, koje su pogodnije i koje se sve više integrišu u jednom od vodećih pružalaca finansijskih usluga u istočnoj Evropi.

U svom strateškom nastojanju da bude vodeći posrednik finansijskih usluga, Erste Banka kao ključni preduslov ističe svoje zaposlene. Da bi oni dali svoj maksimalni doprinos, moraju za to biti adekvatno nagrađeni, zadovoljni, posvećeni i lojalni. To postižemo kroz razvijen sistem upravljanja učinkom koji omogućava da zalaganje i performanse zaposlenih budu prepoznate, praćene i nagrađene. Sam sistem, uz odgovarajuću aplikativnu podršku, podrazumeva upravljanje i praćenje učinka kroz ostvarivanje godišnjih ciljeva, gde su individualni ciljevi zaposlenih te i nagrada u vidu bonusa, uvek u korelaciji sa sveukupnim rezultatom i učinkom Banke. 

Sem toga nastojimo da definišemo podsticajni sistem zarada, i pakete beneficija koje će odgovoriti na potrebe zaposlenih i motivisati ih da još bolje rade.