Saradnje

U  2011. godini AIESEC i Erste Banka su nastavili da rade na razvoju mladih i na rešavanju aktuelnih društvenih izazova. Studenti su kroz različite projekte i programe imali prilike da se upoznaju sa radom Erste Banke i steknu znanja i praktične veštine koje će doprineti njihovom ličnom i profesionalnom razvoju i usavršavanju. Kao nacionalni partneri učestvovali smo na velikim letnjim i zimskim AIESEC konferencijama kao i na raznim manjim okupljanima studenata zainteresovanih prvenstveno za društveno odgovorno poslovanje. Možemo se pohvaliti da smo prošle, a i ove godine dobili zahvalnicu za dobrinos koji smo pružali mladim ljudima iz ove studenske organizacije što predstavlja još jedan u nizu dokaza uspešne saradnje AIESEC-a i Erste Banke.


U okviru inicijative „Biznis mladih Srbije“, koji naša Banka i zvanično podržava, u toku je realizacija stručne prakse u trajanju od dva meseca, a za četvoro mladih diplomaca.

Banka će u okviru ovog projekta praktikantima odrediti mentora koji će definisati profesionalne veština koje mlada osoba treba da stekne. Praktikanti će kroz rad sa mentorom učiti da rade posao i sticati dragoceno iskustvo. Na kraju prakse mentor je dužan da uradi evaluaciju prakse kako bi se proverio nivo usvojenog znanja.


U novembru 2012 godine Ekonomski fakultet Subotica i Erste bank a.d. Novi Sad potpisali su Protokol o saradnji u cilju povezivanja obrazovanja i bankarstva.

Kroz ovu saradnju Erste Banka nudi studentima EFS mogućnost da obave stručnu praksu u okviru Banke, i pruža podršku studentima u pisanju seminara, master i diplomskih radova i slično. Erste Banka želi da bude pristupačna studentima, kako bi mogli da se upoznaju sa bankarskim poslovanjem. Takođe, želimo da damo diplomcima šansu da kroz praksu steknu iskustvo rada u banci.