Samostalni/a stručni/a saradnik/ca u službi upravljanja strateškim rizicima