Viši stručni saradnik za upravljanje segmentima klijenata - Analitičar