Viši stručni saradnik u Sektoru računovodstva i kontrolinga