Stručni saradnik za upravljanje digitalnim kanalima