Stručni saradnik/ca u Sektoru upravljanja kreditnim rizicima