Samostalni/a stručni/a saradnik/ca za upravljanje brendom