Direktor/ ka direkcije finansija kontrola i računovodstva, S-leasing