imageNagrade

 • Nagrada za korporativnu filantropiju VIRTUS u kategoriji podrška najinovativnijem projektu „Avantura Cooltura“, koji je realizovalo UG Kulturni Kod  (2007)
 • Technobank, OSCARD – nagrada za najbolji kartični proizvod: Visa poklon kartica  Erste Banke (2007)
 • BIZART 2007 - nagrada za najuspešnije partnerstvo poslovnog sektora sa sektorom dizajna, projekat “Erste mašina” (2008)
 • Nagrada za korporativnu filantropiju VIRTUS u kategoriji podrška najinovativnijem projektu „EU Kancelarija”, koji je pokrenula sama Banka (2008)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću za korporativnu društvenu odgovornost u smislu strateške orjentacije i doslednosti u njenom sprovođenju  (2008)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću za interne komunikacije u smislu strateške postavljenosti  i doslednosti u njenom sprovođenju  (2008)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću za integrisanu kampanju za program donacija u lokalu „Centrifuga” (2008)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću za brend i marketinški PR za program „Klub 27” (2008)
 • Erste Banka je proglašena za jednu od pet društveno najodgovornijih velikih kompanija u Srbiji za 2007. godinu u okviru programa „Uspostavljanje društvene odgovornosti preduzeća u Jugoistočnoj Evropi”, koji u Srbiji sprovodi Privredna komora Srbije (2008)
 • UEPS zlatno priznanje za outdoor kampanju – profitnu Erste Bank Keš krediti (2008)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću u kategoriji brend i marketing PR za projekat EU kancelarija Erste Banke (2009)
 • Nagrada za korporativnu filantropiju VIRTUS u kategoriji podrška najinovativnijem projektu: „Erste Restetika — kreativna tehnika”, koji je pokrenula banka sa mladim nezavisnim umetnicima (2009)
 • Nagrada magazina Biznis i Ekonometar - priznanje Esrte Banke kao kompanija koja je uložila značajna sredstva u 2009. godini u niz projekata iz oblasti društvene odgovornosti (2009)
 • UEPS bronzano priznanje za kreativnu upotrebu medija - Erste Bank MasterCard Panter kampanja (2010)
 • Technobank,  TECHNOLOGY AWARDS – nagrada za 3D Secure issuing rešenje Erste Banke (2010)
 • Nagrada za korporativnu filantropiju VIRTUS u kategoriji glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou (2011)
 • Nagrada za korporativnu filantropiju VIRTUS u kategoriji nagrada za volontiranje  (2011)
 • „Zeleni list” – nagrada za doprinos očuvanju životne sredine, odnosno inicirane i realizovane ekološke  projekte koju dodeljuje Radio Beograd, Ekološki magazin „Čekajući vetar” i Pokret gorana Vojvodine (2011)
 • Prvomajska nagrada za rad Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata Erste Bank a.d. Novi Sad (2011)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću u kategoriji brend PR za projekat supERSTEp - program podrške mladima za pokretanje biznisa (2012)
 • PRiznanje Društva Srbije za odnose s javnošću u kategoriji internih komunikacija za kampanju “Uključi se” (2012)
 • Priznanje ECOprofit 2012 za uspešno realizovan projekat ECOprofit, koji je u Srbiji pokrenula Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novog Sada u saradnji sa Austrijskom agencijom za razvoj i Konzorcijumom „Denkštat” iz Beča (2012)
 • Prva nagrada za novogodišnju čestitku na 16. Izložbi novogodišnjih čestitki i kalendara Art Director Club Srbije i Publicite SDM agencije (2012)