• Devizno i novčano tržište

  Kupoprodaja deviza i trgovina kratkoročnim novčanim sredstvima

 • Brokerski poslovi -Poslovi sa hartijama od vrednosti

  Trgovina vlasničkim i dužničkim hartijama od vrednosti (akcije,obveznice…)

 • Kastodi banka

  Otvaranje i vođenje računa hartija od vrednosti kod CRHoV

 • Investiciono bankarstvo

  Savetovanje prilikom kupoprodaje preduzeca, spajanja i razvoja poslovnog plana.