Kontakti

Srđan Tomašević

Direktor Direkcije za trgovanja

Tel + 381 (0)11  220 9116

Fax +381 (0)21 489 0665Aleksandra Parčetić

Šef odeljenja brokersko dilerskih poslova i investicionog savetovanja

Tel + 381 (0)11 22 09 159  

Fax +381 (0)21 489 0665Saša Mandić

Direktor direkcije za kastodi poslove

Tel +381 (0)11 201 - 5055
Fax +381 (0)21 489 - 0665

 


Stevan Radak

Direktor direkcije investicionog bankarstva

Tel +381 (0)11 22 09 180 
Fax +381 (0)21 489 - 0665