Kontakti

Srđan Tomašević
Direktor Direkcije za trgovanja

Srdjan.tomasevic@erstebank.rs
011 220 9116

Danijela Stojanović
Stručni saradnik Diler

Danijela.stojanovic@erstebank.rs
011 220 9132

Dušan Stević
Saradnik

Dušan.stevic@erstebank.rs
011 220 9118

Jasmina Milijić
Šef odeljenja za hartije od vrednosti sa stalnim prihodima

Jasmina.milijic@erstebank.rs
011 220 9117

Nenad Đurović
Šef odeljenja novčanog tržišta

Nenad.djurović@erstebank.rs
011 220 9115