Kastodi banka

Na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti od 27.04.2007. godine, Erste Bank a.d. Novi Sad je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke.