Tržišne informacijeTržišne informacije

Референтна каматна стопа смањена на ниво од 8,5 одсто

12.05.2014.

Извршни одбор Народне банке Србије је на данашњој седници одлучио да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена и она сада износи 8,5 одсто.

Доносећи одлуку о смањењу референтне каматне стопе, Извршни одбор је имао у виду да ће се међугодишња стопа инфлације и у наредном периоду кретати око доње границе циља. Такође, оценио је да недавне поплаве неће утицати на повећање инфлаторних притисака, који ће и убудуће остати ниски.

Ниским инфлаторним притисцима доприноси стабилност инфлационих очекивања и девизног курса, што је резултат мера монетарне политике, повољних платнобилансних кретања и пада премије ризика земље, констатовао је Извршни одбор.

Смањени су и ризици из међународног окружења, чему доприноси и повећање експанзивности монетарне политике Европске централне банке, што би, по оцени Извршног одбора, требало позитивно да утиче на повећање ликвидности на међународном тржишту капитала.

Извршни одбор је констатовао да ће недавне поплаве имати негативан ефекат на економску активност, посебно у енергетици и пољопривреди, због чега се у овој години може очекивати стагнација БДП-а. Такође, из истих разлога, платнобилансна кретања биће неповољнија него ранија очекивања, али ће учешће текућег дефицита у БДП-у и ове године бити ниже у односу на претходну.

Штете од поплава захтеваће додатне напоре фискалне политике у наредном периоду. Ипак, Извршни одбор очекује да ће Влада остати одлучна у спровођењу фискалне консолидације, структурних реформи и мера за даље побољшање привредног амбијента.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 10. јула.

Кабинет гувернера

 

Izvor: www.nbs.rs


Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 9%

08.05.2014.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena i ona sada iznosi 9 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da se međugodišnja stopa inflacije kreće oko donje granice cilja, kao i da su inflatorni pritisci znatno smanjeni. Inflaciona očekivanja finansijskog i realnog sektora na srednji rok takođe su stabilna i u granicama cilja.

Izražen dezinflatorni uticaj u narednom periodu imaće niska agregatna tražnja, što je, između ostalog, posledica i pada kreditne aktivnosti i negativnih tendencija na tržištu rada, kao i dalje niski troškovi u proizvodnji hrane. Kretanja na deviznom tržištu su stabilna, čemu, pored mera monetarne politike, doprinosi i nizak tekući deficit platnog bilansa, ocenio je Izvršni odbor.
Za sada je izostao negativan uticaj na premiju rizika zemlje i spoljnotrgovinske tokove zemlje zbog postojećih geopolitičkih tenzija oko krize u Ukrajini i smanjenja obima kvantitativnih olakšica FED-a, konstatovao je Izvršni odbor.

Po oceni Izvršnog odbora, finansijsko tržište pozitivno reaguje na najavljene ekonomske mere nove Vlade, koje ukazuju na odlučnu i punu primenu mera fiskalne politike. To bi stabilizovalo inflaciju na niskom nivou i stvorilo prostor za dalje ublažavanje monetarne politike.

Izvor: http://www.nbs.rs

 


Agencija Fitch Ratings- kreditni rejting Srbije B+

17.01.2014.

Agencija Fič Rejtings (Fitch Ratings) donela je odluku da snizi kreditni rejting Srbije na B+ sa stabilnim izgledima. Do danas je kreditni rejting Srbije bio BB- sa negativnim izgledima.

Kao ključne razloge za svoju odluku, Fitch Ratings navodi rast deficita u 2014. godini po osnovu prethodno preuzetih obaveza, kao i opšte stanje javnog duga u odnosu na visinu bruto domaćeg proizvoda, ali i izostanak sprovođenja prethodno najavljivanih strukturnih reformi u prethodnim godinama. Kao pozitivne strane, agencija navodi, između ostalog, započinjanje pregovora sa Evropskom unijom, smanjenje deficita tekućeg računa platnog bilansa i povećanje deviznih rezervi i početak pregovora sa MMF-om koji je planiran za februar ove godine.

Ministarstvo finansija prepoznaje potrebu za kontinuitetom u stabilizaciji javnih finansija i makroekonomskog okruženja, što se i postiže nastavkom rada na sprovođenju strukturnih reformi čime bi se stvorile zdrave osnove za rast srpske privrede. Prvi koraci u tom smeru su već načinjeni sa većim nego očekivanim privrednim rastom u 2013. godini, istorijski niskom stopom inflacije za 2013. godinu, povećanjem izvoza koje je dovelo do smanjenja deficita tekućeg računa platnog bilansa, a troškovi finansiranja države su u poslednjem kvartalu 2013. godine na domaćem finansijskom tržištu dostigli istorijski minimum sa tendencijom daljeg smanjenja.

Ministarstvo finansija nastaviće da insistira na doslednom sprovođenju i razradi paketa mera kako bi se u narednim godinama u potpunosti implementirao plan za smanjenje fiskalnog deficita i dugoročno stabilizovanje učešća javnog duga u BDP i osigurao privredni rast Srbije.

Izvor: www.mfin.gov.rs


Zaključci 12. Međunarodne konferencije Beogradske berze

19.11.2013.

Rezultati 12. Međunarodne konferencije Beogradske berze “UPGRADE IN BELGRADE 2013”, koja je u utorak, 19. novembra održana u beogradskom hotelu Hyatt u mnogome su prevazišli očekivanja većine učesnika. Očekuje se da će pristustvo velikog broja domaćih i međunarodnih stručnjaka, učesnika na tržištu kapitala, kao i menadžera fondova pod čijom se upravom nalazi aktiva od preko 100 milijardi evra koji su kroz direktne razgovore upoznati sa poslovanjem domaćih i drugih listiranih kompanija u regionu, u narednom periodu rezultirati u realizaciji novih rešenja i prilika za investiranje na domaćem tržištu kapitala.

Učesnici Konferencije “UPGRADE IN BELGRADE 2013” imali su priliku da čuju prezentacije i iznesu sopstvene stavove na teme makroekonomskog okruženja, potencijalima integracije tržišta u regionu, perspektive penzijske reforme u Srbiji i novih investicionih proizvoda, odnosno alternativa na domaćem tržištu kapitala, ali i da, zajedno sa top menadžerima najboljih kompanija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Makedonije učestvuju na preko 150 individualnih razgovora u okviru 3. Regionalne investiorske konferencije, koja je, ove godine, organizovana u saradnji sa kompanijom Wood & Company, jednim od vodećih investicionih društava u Centralnoj Evropi.

Treći panel „Novi proizvodi i investicione alternative“ doneo je dugo priželjkivani optimizam domaćim učesnicima kapitala, ističući mogućnosti prevazilaženja problema niskih prometa i likvidnosti stvaranjem novih tržišnih materijala, pre svega strukturiranih proizvoda, ali je u okviru istog Panela istaknuta i potreba za dodatnim angažmanom svih učesnika, regulatora i finansijskih instutucija, koje treba da se angažuju na realizaciji ovih poslova. Pored iskustava tržišta u regionu, predstavljena su i iskustva nemačkog tržišta izvedenih finansijskih instrumenata, koje je jedno od najrazvijenijih u svetu u ovoj oblasti.

Izvor: http://www.belex.rs