Tržišta kapitala (ECM)

Erste Banka ima dugačku istoriju struktuiranja kompleksnih finansijskih rešenja na tržištima kapitala. Naši klijenti mogu da se oslone na naše eksperte, koji raspolažu dugogodišnjim internacionalnim iskustvom i detajnim poznavanjem lokalih prilika i zakona.

ECM tim Erste Banke se sastoji od:
         
         ○ Dva glavna izvršna tima situirana u Beču i Pragu
         
         ○  Lokalnih timova koji deluju u svim državama u kojima je Erste Grupa prisutna:

  • Austrija
  • Česka
  • Slovačka
  • Mađarska
  • Poljska
  • Slovenija
  • Srbija
  • Rumunija
  • Turska