Investiciono bankarstvo

Odeljenje Investicionog Bankarstva Erste Grupe nudi savetodavne usluge, koje se mogu podeliti u dve grupe:

Naš tim Vam garantuje:

  • Visok nivo stručnosti
  • Detaljan fokus na sve potrebe klijenata
  • Superioran kvalitet usluge