imageDevizno i novčano tržište

Devizno tržište je segment finansijskog tržišta na kome se trguje stranim sredstvima plaćanja - devizama gde se kao rezultat sučeljavanja ponude i tražnje za devizama formira Devizni kurs.

Proizvodi koje Erste banka nudi omogućavaju privrednim subjektima zadovoljavanje potreba za devizama a kroz inovativne proizvode pružaju  priliku zaštite od deviznog rizika kao jednog od ključnih rizika u poslovnom svetu

 

Novčano tržište je deo finansijskog tržišta na kome se trguje kratkoročnim i likvidnim finansijskim instrumentima do godinu dana.

Sa razvojem novčanih tržišta pored tradicionalnih javljaju se i novi instrumenti usmereni pre svega na zaštitu od kamatnog rizika. Erste Bank prati nove trendove i u skladu sa potrebama klijenata u svom katalogu nudi sledeće proizvode