Pokriveni forvard ili terminska kupoprodaja deviza sa pokrićem

Terminska kupovina deviza sa pokrićem ili pokriveni forvard je proizvod koji Vam omogućava da danas uplatite dinarski deo a devizama raspolažete na budući datum i to po kursu koji unapred dogovorite i tako osigurate buduće devizne prilive

Pokriveni forvard predstavlja unapred dogovorenu kupovinu deviza po unapred dogovorenom kursu gde klijent danas uplaćuje dinarski deo, a devizama raspolaže na ugovoreni datum u budućnosti. Ovaj proizvod poznat je i pod nazivom kvazi forvard.
Kurs po kome se obavlja kupovina deviza se naziva terminski ili forvard kurs i zavisi od trenutnog spot kursa i kamatnih stopa na valute koje su predmet transakcije

Ključne prednosti:

  • Zaštita od deviznog rizika, devizni kurs se unapred dogovara što eliminiše rizik od nepovoljnog kretanja deviznog kursa
  • Stabilni novčani prilivi i odlivi, uvoznici unapred znaju dinarsku protivvrednost svojih obaveza
  • Planiranje finansijskog rezultata je izvesnije kada se unapred dogovori kurs razmene deviza po osnovu prihoda i rashoda
  • Povoljniji devizni kurs od kursa iz forward-a jer se dinarski deo uplaćuje na dan zaključivanja transakcije

Uslovi zaključenja forvarda:
    

  • Otvoren račun u Erste banci
  • Potpisivanje Okvirnog ugovora

Pokriveni forvard pruža mogućnost izvoznicima da u izvoznim poslovima eliminišu neizvesnost promene deviznog kursa i odmah po ugovaranju uvozničkog posla napravi kalkulaciju koštanja uvezene robe ili usluge.

Pokriveni forvard takođe pruža mogućnost klijentima ugovaranja i fiksiranje deviznog kursa za kupovinu deviza na budući datum, ali zahteva angažovanje i polaganje dinarskih sredstava odmah po zaključenju ugovora dok to nije slučaj kod Deviznog forvarda. Prednost kod ovog tipa forvarda ogleda se u povoljnijoj ceni kupovine deviza.