imageKupoprodaja deviza

Kupoprodaja deviza (eng. FX Spot) je najrasprostranjeniji proizvod na deviznom tržištu, a mi Vam nudimo mogućnost da kao klijenti naše Banke kupujete i prodajete devize po najpovoljnijim kursevima odnosno po tekućim tržišnim kursevima.

U ponudi su sve valute iz kursne liste Banke, a povoljniju kupoprodaju deviza mogu ostvariti i pravna i fizička lica.

Kontaktirajte svog blagajnika ili savetnika za povlašćeni kurs.