imageDevizni svop

Devizni ili valutni svop (eng. FX Swap) će Vas zaštiti od deviznog rizika i obezbediti likvidnost u valuti koja Vam je potrebna jer putem deviznog svopa ugovarate istovremeno kupovinu i prodaju deviza na različite buduće datume kao što je npr. kupovina evra danas i njihova prodaja u budućnosti po kursu koji unapred dogovorite.

Devizni svop je proizvod gde klijent sa bankom ugovara promptnu kupovinu ili prodaju jedne valute po spot kursu i terminsku prodaju ili kupovinu te iste valute na ugovoreni dan u budućnosti po ugovorenom (forvard) kursu.

Ključne prednosti:

  • Zaštita od deviznog rizika, devizni kurs po kome se kupuje ili prodaje valuta u budućnosti je unapred poznat čime se izbegava gubitak usled nepovoljnog kretanja kursa
  • Obezbeđivanje likvidnosti određene valute gde u situaciji nedostatka likvidnosti klijent kupuje valutu i prodaje na budući dan kada prestane potreba za njom
  • Stabilni novčani tokovi, zbog ugovaranja terminskog kursa po kome će se razmeniti valute u budućnosti kao i mogućnosti da se premosti trenutna nelikividnost u valuti

 

Uslovi zaključenja:

  • Otvoren račun u Erste banci
  • Potpisivanje Okvirnog ugovora
  • Odobrenje limita (iznos i rok)
  • Popunjavanje Upitnika za procenu kategorije klijenta

Raspolažete sa npr. 10 miliona RSD koje nećete koristiti narednih mesec dana. Zaključite svop ugovor po kome danas kupite EUR u iznosu 86.207 po spot kursu 116 i ugovorite prodaju tih 86.207 za mesec dana po terminskom kursu koji se ugovara na dan zaključenja svop ugovora i iznosi 116,5 tako da ćete nakon mesec dana raspolagati sa 10.043.116 RSD.
- Na ovaj način ste izbegli neizvesnost kretanja kursa jer ste unapred znali iznos dinara kojim ćete raspolagati za mesec dana, očuvali ste vrednost dinara jer ste izbegli gubitak usled nepovoljnog kretanja kursa i obezbedili likvidnost u evrima.