Depozit sa valutnom klauzulom

Ukoliko imate višak dinarskih sredstava i želite da ih oročite a da pritom očuvate vrednost dinara bez obzira na kretanje kursa onda je Depozit sa valutnom klauzulom proizvod koji će zadovoljiti Vaše želje i potrebe

● Prednost ovog proizvoda u odnosu na standardni depozit jeste zaštita od deviznog rizika jer se vrednost oročenih sredstava vezuje za kretanje kursa EUR/RSD

- Pretpostavimo da želite da oročite 1.175.000 dinara, što po današnjem kursu od 117,50 dinara za 1 evro iznosi 10.000 evra, na mesec dana i odlučite se da ih oročite sa valutnom klauzulom
- Ukoliko u narednih mesec danas dinar počinje da slabi i kurs bi recimo za mesec dana mogao da iznosi 118,00 dinara za 1 evro
- Na dan dospeća Vi podižete svoj depozit u dinarskoj protivvrednosti 10.000 evra po kursu koji važi na taj dan 118,00 što iznosi 1.180.000 dinara i naravno, dobijate iznos ugovorene kamate na depozit
- U slučaju da ste svoje dinare oročili bez valutne klauzule bili biste izloženi deviznom riziku odnosno rastu deviznog kursa i protivvrednost vaših oročenih dinara u evrima bi iznosila 9.957,63