Troškovi

Troškovi pri trgovini hartijama od vrednosti zavise od obima transakcije i definisani su Pravilnikom o tarifi:

Na proviziju brokera treba dodati i proviziju berze, proviziju Centralnog registra, proviziju za saldiranje transakcije i eventualne troškove treće strane ako se transakcija saldira u inostranstvu.

Troškovi pri trgovanju akcijama na Beogradskoj berzi su sledeći:

 • provizija Beogradske berze – 0,10% po transakciji 
 • provizija Centralnog registra – 0,10% po transakciji (max. 1.500,00 RSD po zaključnici)
 • provizija banke (za saldiranje) - u zavisnosti od tarifnika banke klijenta
 • brokerska provizija- u skladu sa važećim tarifnikom

Troškovi pri trgovanju obveznicama stare devizne štednje na Beogradskoj berzi su sledeći:

 •  provizija berze – 0,10% po transakciji (max. 2.500,00 RSD po zaključnici)
 •  provizija Centralnog registra – 0,10% po transakciji (max. 1.500,00 RSD po zaključnici)
 •  provizija banke (za saldiranje) - u zavisnosti od tarifnika banke klijenta
 •  brokerska provizija- u skladu sa važećim tarifnikom

Troškovi pri primarnom trgovanju zapisima Trezora Republike Srbije su sledeći:

 • provizija Centralnog registra – 0,10% po transakciji (max. 5,000,00 RSD po zaključnici)
 • provizija banke (za saldiranje) - u zavisnosti od tarifnika banke klijenta
 • brokerska provizija- u skladu sa važećim tarifnikom

Troškovi pri sekundarnom trgovanju zapisima Trezora Republike Srbije su sledeći:

 • provizija banke (za saldiranje) - u zavisnosti od tarifnika banke klijenta
 • brokerska provizija - u skladu sa važećim tarifnikom

Klijent će pre davanja naloga biti informisan o svim troškovima transakcije.

Za trgovanje na inostranom tržištu pored provizije ovlašćene banke definisane Pravilnikom o tarifi,naplaćuje se i provizija inostranog brokera kao i kastodi provizija za saldiranje transakcije.