Sve o trgovanju

Trgovina hartijama od vrednosti – hov, na finansijskom tržištu Republike Srbije, u skladu sa važećim zakonima može biti organizovana na regulisanom  tržištu (tržište koje organizuje berza i koje ima svoje standarde), multilateralnoj trgovačkoj platformi (tržište koje pored berze mogu organizovati i investiciona društva i čiji standardi su niži od regulisanog tržišta) i OTC (sekundarno tržište koje nema organizatora tržišta) uz posredstvo ovlašćenih učesnika (broker i banka).

Ovlašćena banka Erste Bank je jedan od ovlašćenih učesnika i stoji Vam na raspolaganju za sve vrste usluga koje se podrazumevaju promet hartija od vrednosti kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Erste Bank u toj ulozi ima dugogodišnje iskustvo što predstavlja bazu za efikasnu i pouzdanu realizaciji naloga naših klijenata.
Na domaćem tržištu trenutno se aktivno trguje akcijama srpskih kompanija,  obveznicama stare devizne štednje,zapisima trezora (pre svega na primarnom tržištu) i dugoročnim obveznicama , kao instrumentima duga čiji je emitent Republika Srbija.
U narednom periodu na našem tržištu očekuje se veća disperzija tržišnog materijala kroz različite oblike inovacija u pravcu direktnog finansiranja privrednih subjekata na finansijskom tržištu (obveznice lokalnih samouprava – municiapalne obveznice i obveznice privrednih društava – korporativne obveznice).


 

U saglasnosti sa trenutno važećom pravnom regulativom u mogućnosti smo da za klijente trgujemo na jedan od sledećih načina:

 • Trgovanje akcijama i obveznicama stare devizne štednje na berzi
 • Trgovanje akcijama zatvorenih akcionarskih društava van organizovanog tržišta
 • Primarno trgovanje zapisima Trezora Republike Srbije
 • OTC trgovanje obveznicama i kao instrumentima duga čiji je emitent Republika Srbija  Trgovanje na svim relevantnim svetskim finansijskim tržištima koje pokriva Erste Group Bank AG– INO TRADING

Nalog za trgovanje koji broker ispostavlja na Berzi u ime klijenta, može biti ispostavljen isključivo na osnovu naloga klijenta, odnosno lica koga je klijent ovlastio.

Nalozi za trgovanje koje broker ispostavlja na Berzi u ime klijenta moraju biti pokriveni, a u skladu sa uslovima cene i količine iz svakog pojedinačnog naloga, bez obzira da li se radi o nalozima kupovine, ili nalozima prodaje.

U nalogu za trgovanje (domaće tržište):

1. cene akcija izražavaju se u dinarima u celom broju, osim ukoliko nije drugačije utvrđeno rešenjem Komisije za listing, odnosno odlukom Direktora Berze;

2. cene dužničkih hartija od vrednosti izražavaju se u procentu njihove nominalne vrednosti, izraženom sa dva decimalna mesta, ili u apsolutnom, odnosno indeksiranom apsolutnom iznosu.

Berza utvrđuje kursnu listu i zonu fluktuacije hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata kojima se trguje na berzi. Zona fluktuacije predstavlja najveći dozvoljeni raspon cena u okviru kojih je dozvoljeno zaključivanje transakcija na istom berzanskom sastanku.

Za prvo trgovanje hartijama od vrednosti, odnosno za svako naredno trgovanje predmetnom hartijom od vrednosti do zaključivanja prve transakcije (u daljem tekstu: prvo trgovanje), zona fluktuacije utvrđuje se u odnosu na indikativnu cenu u rasponu od:

 • -20% do +300%, u trgovanju akcijama, odnosno
 • +/-20% u trgovanju ostalim hartijama od vrednosti

Za naredna trgovanja indikativnu cenu predstavlja:

 • preovlađujuća cena, odnosno aukcijska cena utvrđena na prethodnom berzanskom sastanku – kod metode preovlađujuće cene
 • cena na zatvaranju, utvrđena na prethodnom berzanskom sastanku – kod metode kontinuiranog trgovanja

Za naredna trgovanja, zona fluktuacije utvrđuje se jedinstveno u rasponu od :

 • +/-10% u trgovanju hartijama od vrednosti na listinzima regulisanog tržišta,
 • +/-20% u trgovanju hartijama od vrednosti na Open Market,
 • +/- 40 % u trgovanju akcijama na MTP Belex,
 • +/- 20%, u trgovanju ostalim hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima na MTP Belex.

U nalogu koji se ispostavlja na inostrano tržište cena se izražava u skladu sa pravilima organizatora tržišta.

Ovlašćena banka naloge klijenata za kupovinu, odnosno prodaju hartija od vrednosti na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) izvršava unosom naloga za trgovanje, sa elementima dobijenim od klijenta (u centralnu informacionu bazu berzanskog informacionog sistema BelexFIX .

Za svaki novi zakazani berzanski sastanak, BelexFIX vrši automatsku proveru i izmenu statusa naloga ispostavljenih u BelexFIX, a u skladu sa novom indikativnom cenom, odnosno novim rasponom zone fluktuacije za zakazani berzanski sastanak. Samo aktivni nalozi učestvuju u trgovanju na berzanskom sastanku.

Trgovanje hartijama od vrednosti koje emituje Republika Srbija

Trgovanje hartijama od vrednosti koje emituje Republika Srbija (zapisi i obveznice) organizovano je na primarnom tržištu, posredstvom Aukcijske platforme Trezora, ili na sekundarnom tržištu. Trgovanje je u oba slučaja omogućeno posredstvom ovlašćenih učesnika.

Korišćenja literatura: http://www.belex.rs/regulativa/osnovna_akta

Nalozi za inostrano tržište se prosleđuju brokeru Erste Group Bank AG koji ga prosleđuje na naznačeno tržište.