Trgovanje hartijama od vrednosti

Ovlašćena banka - Erste Bank ad Novi Sad, vam kao ovlašćeni učesnik  stoji na raspolaganju za sve vrste usluga koje podrazumevaju promet hartija od vrednosti kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Na domaćem tržištu trenutno se aktivno trguje akcijama srpskih kompanija, zapisima trezora Republike Srbije  i dugoročnim obveznicama, kao i instrumentima duga čiji je emitent Republika Srbija.

U saglasnosti sa trenutno važećom pravnom regulativom u mogućnosti smo da klijentima ponudimo:

  • Trgovanje obveznicama i akcijama na regulisanom tržištu ili multilaterlanoj trgovačkoj platformi  u zemlji i inostranstvu (na domaćim i inostranim berzama)
  • Trgovanje akcijama Zatvorenih akcionarskih društava van regulisanog tržišta ili multilaterlane trgovačke platforme (MTP) u zemlji i inostranstvu
  • OTC trgovanje dužničkim hartijama od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija za institucionalne investitore (Tbills&Tbonds)

Trgovina hartijama od vrednosti na finansijskom tržištu Republike Srbije, u skladu sa važećim zakonima može biti organizovana na regulisanom  tržištu (tržište koje organizuje berza i koje ima svoje standarde), multilateralnoj trgovačkoj platformi (tržište koje pored berze mogu organizovati i investiciona društva i čiji standardi su niži od regulisanog tržišta) i OTC (sekundarno tržište koje nema organizatora tržišta) uz posredstvo ovlašćenih učesnika (broker i banka).

Trgovanje hartijama od vrednosti na regulisanom tržištu

Banka naloge klijenata za kupovinu, odnosno prodaju hartija od vrednosti na regulisanom tržištu ili multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) izvršava unosom naloga za trgovanje, sa elementima dobijenim od klijenta u centralnu informacionu bazu berzanskog informacionog sistema BelexFIX .

 

Trgovanje hartijama od vrednosti koje emituje Republika Srbija

Trgovanje hartijama od vrednosti koje emituje Republika Srbija (zapisi i obveznice) organizovano je na primarnom tržištu, posredstvom Aukcijske platforme Trezora, ili na sekundarnom tržištu. Trgovanje je u oba slučaja omogućeno posredstvom ovlašćenih učesnika.

Trgovanje na inostranim tržištima

Nalozi za inostrano tržište se prosleđuju brokeru Erste Group Bank AG koji ga prosleđuje na naznačeno tržište.

U nalogu za trgovanje (domaće tržište):

1. cene akcija izražavaju se u dinarima u celom broju, osim ukoliko nije drugačije utvrđeno rešenjem Komisije za listing, odnosno odlukom Direktora Berze;

2. cene dužničkih hartija od vrednosti izražavaju se u procentu njihove nominalne vrednosti, izraženom sa dva decimalna mesta, ili u apsolutnom, odnosno indeksiranom apsolutnom iznosu.

3. U nalogu koji se ispostavlja na inostrano tržište, cena se izražava u skladu sa pravilima organizatora tržišta.