Preknjižavanje hartija od vrednosti (HOV)

Odeljenje brokersko dilerskih poslova i investicionog savetovanja, svojim klijentima pruža usluge prenosa hartija od vrednosti po osnovu nasledstva, poklona, pravnog sledbeništva, ili drugog sudskog rešenja, kao i prenosa hartija od vrednosti između računa istog vlasnika (promena depozitara, upis založnog prava).

Želeći da svojim klijentima olakšamo postupak prenosa dajemo pregled dokumentacije koja je potrebna kako bi se izvršio prenos hartije od vrednosti u situacijama koje se najčešće javljaju u praksi.

 

Prenos hartija od vrednosti uz promenu vlasnika

 

 1. Prenos hartija od vrednosti po osnovu nasleđa
  Ukoliko ste postali vlasnik hartija od vrednosti po osnovu nasleđa, da biste izvršili prenos na Vaš vlasnički račun potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju:
 • pravosnažno ostavinsko rešenje
 • izvod iz matične knjige umrlih ostavioca
 • kopije važećih ličnih karata naslednika
 1. Prenos hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu

Ukoliko ste postali vlasnik hartija od vrednosti po osnovu poklona, da biste izvršili prenos na Vaš vlasnički račun potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju :

 • sudski overen ugovor o poklonu
 • kopije važećih ličnih karata poklonodavca i poklonoprimca

Prenos hartija od vrednosti bez promene vlasnika

Prenos na vlasnički račun kod drugog člana Centralnog registradepoa i kliringa hartija od vrednosti (promena depozitara)

Ukoliko ste klijent druge brokerske kuće/banke, a želite da svoje hartija od vrednosti prenesete na vlasnički račun otvoren u Erste bank AD Novi Sad, ili ste klijent Erste bank AD Novi Sad i želite da promenite depozitara (prenesete svoje hartije od vrednosti na Vaš vlasnički račun kod drugog člana CR), potrebno je da:

 • ispostavite nalog za prenos hartija od vrednosti (nalog ispostavljate brokeru ili banci kod kog se vodi Vaš vlasnički račun i gde su vam smeštene hartije od vrednosti),
 • dostavite kopiju ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa koji ste zaključili sa brokerom ili bankom kod koga želite da prenesete Vaše hartije od vrednosti.

Upis založnog prava (prenos hartija od vrednostina založni račun)

Upis zaloge vrši se prenosom hartija od vrednosti sa vlasničkog na založni račun imaoca hartija od vrednosti.  Neophodno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

 • ugovor o zalozi 
 • ugovor o kreditu